Poštovani


Za pristup podatcima potrebno je napraviti prijavu u portal. Nakon uspješno provedene prijave korisnik dobiva Ocp-Apim-Subscription-Key kojeg navodi u zaglavlju svakog zahtjeva kao identifikacijski token.

Svi servisi su opisani pod karticom Dokumentacija. Svaka metoda ima primjer korištenja i može se probati na gumbu „Try it“. Nakon što se popune parametri metode potrebno je pritisnuti gumb „Send“ za slanje zahtjeva. Odgovor je prikazan u polju ispod gumba „Send“.

Metode, osim specifičnih parametara, često imaju parametre offset i limit za paginaciju (tamo gdje ima puno zapisa), zatim parametar timestamp_id pomoću kojeg se može zadati dohvat određenog snapshota podataka. U slučaju nenavođenja timestamp_id parametra vraća se najnoviji snapshot podataka. Parametar expand_relations, u nekim metodama, dopušta da se umjesto id kolona u rezultatu vrate konkretne vrijednosti iz povezanih šifrarnika.

Svi šifrarnici su dostupni kroz metode koje se zovu analogno id koloni koja ih povezuje.

Većina metoda u zaglavlju odgovora vraća:

  • X-Total-Count - ukupan broj redaka, kod metoda gdje je opisana paginacija
  • X-Timestamp-Id - id timestamp-a za snapshot iz kojeg su podaci pročitani
  • X-Timestamp - čitljivi timestamp koji odgovara timestamp-id-u

Popis svih dostupnih timestamp-ova je dostupan kroz metodu timestamp_Get. Snapshot za pojedini timestamp bi trebao biti dostupan 48 sati od trenutka kada se pojavi u sustavu.

Podaci o jednom subjektu mogu se dobiti pozivom metode subjekt_detalji_Get, po OIB ili MBS parametru.

OIB i MBS u svim metodama dolaze kao Int tip podatka, te u skladu sa time ne sadržavaju vodeće nule. Ukoliko želite prikazati ispravan format OIB i MBS podatka, prije ispisa potrebno je formatirati brojeve tako da sadrže 9 znakova za MBS odnosno 11 znakova za OIB.