Poštovani


Portal otvorenih podataka Sudskog registra namijenjen je razvojnim inženjerima koji u svoja aplikativna rješenja žele preuzimati podatke Sudskog registra u strojno čitljivom obliku.

Podatci se preuzimanju u XML ili JSON formatu isključivo pozivom RESTapi sučelja koja su opisana u API dokumentaciji. Zbog strukture podataka nije ih moguće preuzeti direktno u Excel ili slični format već je potrebno da korisnik razvije rješenje koje će to omogućiti.

API dokumentacija pruža sve informacije potrebne za izradu upita i za obradu odgovora. Primjer koda za svaki API dostupan je na različitim programskim jezicima, a interaktivna konzola omogućuje izradu API poziva izravno s portala bez pisanja bilo kakvog koda.

Za pristup podatcima potrebno je napraviti prijavu u portal. Nakon uspješno provedene prijave korisnik dobiva pretplatničke ključeve (Subscription key) koji omogućuju pristup RESTapi sučeljima. Ključeve možete vidjeti na svom korisničkom profilu.

Podatci se osvježavaju jednom dnevno svakog radnog dana u tjednu te nije potrebno preuzimati podatke više puta tijekom istog dana jer neće biti promjene. Svaki odgovor na API poziv u zaglavlju odgovora navodi vremensku oznaku (TimeStamp) dohvaćenih podataka. Zahtjev za podatcima je moguće poslati i za prethodni vremenski nadnevak koristeći identifikator vremenske oznake, a usporedbom podataka možete doći do promjena koje su nastupile unutar 24 sata.

Svi korisnici mogu dohvatiti aktivne podatke o samom subjektu upisa. Preostali podaci biti će dostupni sukladno Odluci iz članka 4a. Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15) uz podnošenje zahtjeva na Portalu otvorenih podataka Sudskog registra, no do donošenja Odluke ova funkcionalnost nije omogućena.

Upute za razvojne inženjere